Общи Условия

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. „Потребител“ – физически лица, използващи studio139.digital

1.2. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на studio139.digital приема при използването на уебсайта.

1.3. Уебсайтът и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу условия. 

Използването на studio139.digital предполага безусловното приемане и спазване на всички изброени условия и правила. 

Ако Потребителят не е съгласен с някои от правилата за използване на studio139.digital, то той има право да се въздържа от използването на този сайт. 

В противен случай – автоматично се приема безусловното съгласие с всички условия (Потребителят извършва мълчаливо приемане на описаните условия в тази страница).

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Условията и правилата в тази страница важат за ползване на услугите на сайта studio139.digital

2.2. Сайта studio139.digital е собственост на СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД и съдържанието на всички страници е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП).

2.2. Всички материали (включително но не само снимки и статии) са защитени и ползването им може да стане само с изричното писмено съгласие на studio139.digital от официалната електронна поща на платформата – info@studio139.digital.

2.3. Използването на името на платформата става само чрез изричното писмено съгласие на studio139.digital от официалната електронна поща на платформата – office@studio139.digital.

2.4. studio139.digital има право по всяко време да променя или допълва услугите в страницата, без да уведомява посетителите.

2.5. studio139.digital не отговаря за съдържанието на страници, съдържащи препратки към платформата освен от официалните профили на платформата в социалните мрежи Facebook & Instagram.

2.6. studio139.digital запазва правото си да прекъсва функционалността на страницата и предлаганите услуги.

2.7. studio139.digital има право да пренасочва Потребителя към други страници и платформи в Интернет, които се управляват от studio139.digital. В този случай важат същите правила и условия за Потребителя.

2.8. studio139.digital запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се управляват от трети лица. studio139.digital няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността, актуалността и функционалността на информацията в тях.

2.9. studio139.digital запазва правото да извършва промени в общите условия по всяко време, без да уведомява по какъвто и да било начин своите потребители като се задължава в долната част на началната страница на studio139.digital винаги да има връзка към най-актуалните „Общи условия“ за ползване на платформата. В случай, че Потребителят продължи да използва платформата след извършена от нас промяна, това удостоверява, че Потребителя е съгласен с промените.

2.10. Настоящите общи условия както и взаимоотношенията между studio139.digital и Потребителя се се подчиняват на действащото законодателството на Република България.

3. ОТГОВОРНОСТ

3.1. Екипът на studio139.digital не носи отговорност за научната достоверност на информацията предоставена в платформата, тъй като тя се базира на трети страни, които имат опит в областта на технологиите.

3.2. Информацията, намираща се на studio139.digital, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя следва да бъдат предприети след надлежна консултация със специалист в дадената област.

3.3. studio139.digital предоставя информация, която може да бъде интерпретирана общо и абстрактно. Прилагането й в практика зависи от множество факти, които не могат да бъдат описани в платформата. Това е причината, поради която studio139.digital не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в комплексна ситуация и в резултат на която за Потребителя настъпят вреди от всякакво естество.

3.4. Ако Потребителя смята информация за неправилна или недостоверна, то Потребителя може да се свърже с studio139.digital от формата за Контакти в платформата и да ни уведоми.

3.5. studio139.digital не носи отговорност, за това дали Потребителят ще постигне желания резултат посредством използването на платформата, защото това обстоятелство зависи от още много други фактори, стоящи извън контрола на платформата.

4. БИСКВИТКИ

4.1. Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твоя твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ти следващия път, когато посетиш Платформата studio139.digital използва „бисквитки“ единствено, за статистически данни (за да събира информация относно потреблението на сайта).

4.2. Потребителят може да управлява и/или изтрие бисквитки когато пожелаете. За повече информация вижте aboutcookies.org.

5. СИГУРНОСТ

5.1. studio139.digital отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните данни на Потребителя. Те се защитават съвестно от загуба, изопачаване или фалшификация, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

5.2. studio139.digital използва съвременни и утвърдени технологии за сигурност, що се отнася до личните данни на Потребителя. studio139.digital не гарантира постоянното функциониране на техническата защита на Платформата, защото тя зависи от трети лица.

5.3. Потребителят управлява информацията, която предоставя на платформата за себе си. Ако Потребителят избере да не споделя информация с studio139.digital, е възможно да няма достъп до някои функции на Платформата.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА НА studio139.digital

Данни за Доставчика:

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Връбница, ул.“Росна китка“, 34, бл. 603, вх. Б, ет. 2 

Адрес за упражняване на дейността:  гр. София, р-н Връбница, ул.“Росна китка“, 34, бл. 603, вх. Б, ет. 2

Данни за кореспонденция: гр. София, email: info@studio139.digital

Вписване в публични регистри: ЕИК 207331460

7. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИМ

7.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на платформата studio139.digital, които имат регистрация.

СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД и ако Потребителя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Потребителят се съгласява, че всички изявления на СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията.

Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

7.2. СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД публикува тези общи условия на адрес studio139.digital, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

7.3. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Потребителя с СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Потребителят използва studio139.digital в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

7.4. Потребителят се задължава да освободи от отговорност СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с:

  • неизпълнение на някое от задълженията от този договор;
  • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
  • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта studio139.digital, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

СЛАВЕЙКОВ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЕООД не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

8.1. Недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителността на всички условия.

8.2. studio139.digital запазва правото да влиза във връзка с Потребителя с цел допитване/анкета/проучване. Те могат да се извършват както онлайн или по телефона, така и във физическа форма от всякакво естество.

8.3. Настоящите условия влизат в сила за всички Потребители на studio139.digital на 13.03.2024 г.

© Studio 139. 2024 | Всички Права Запазени