няколко месеца съвместна работа“?

Case studies

Как успешно скалирахме продажбите за E- Commerce бизнес за рекорден период от време?

Разберете повече за нашият план на работа тук.

1. Предизвикателства

До този момент брандът не беше рекламирал никога във Facebook и Instagram. Липсваха данни и база, върху която да стъпим и стартирахме с изготвянето на цялостна стратегия за дигитално присъствие в платформата от 0.

2. Основна Цел:

Генериране на максимален брой продажби с ROAS над 2 и максимизиране на възвръщаемостта от инвестицията в платформата.

3. Второстепенна цел:

Активиране на съществуващата аудитория в инстаграм профила и Facebook страницата на клиента и нейното разширяване посредством Engagement и Brand Awareness.

4. Избор на канали

Посредством ценен Insight подаден от клиента за неговата buyer persona насочихме вниманието си първо към Instagram и постепенно увеличихме бюджета и дела от продажбите и във Facebook успешно.

5. Рекламна стратегия

При липса на данни и информация за това какво работи и какво не за конкретния клиент – започнахме процес по елиминиране на база научния подход. Тествахме десетки криейтиви, различни по стил и дължина копита, всички релевантни формати – карусел, каталог, единично изображение, видео и изрично се придържахме към вече изградения бранд бук.

6. Резултат

За по-малко от 3 месеца установихме успешния модел – комбинация от криейтив, копи, placement и второстепенни рекламни елементи, които преизпълниха многократно целта, поставена ни от клиента и успешно скалирахме бюджета за рекламните активности в платформата $$$ - $$$$

7. Извод

Преизпълнихме маркетинг и бизнес целите на клиента за периода. - Разработихме успешна рекламна стратегия и пласирахме бранда, като един от водещите, с най-силно присъствие и ползи от платформата. - Положихме изключително старание и още веднъж показахме високото ниво на професионализъм и коректност, като се вместихме в извънредни срокове за изработка и настройка на всички необходими рекламни материали.

Резултати:

Други Case Studies:

„Как се постигат завидни резултати още при първите няколко месеца съвместна работа“?

"Успешен Lead gen при изцяло нов за бранда канал"

Отзиви от нашите партньори:

Отзиви от нашите партньори:

online marketing

Готови ли сте да
работим
заедно?

Готови ли сте да работим заедно?

Направете запитване за някоя от нашите услуги или защо не комплексно решение, с което да скалирате бизнеса си!

услуги

Разгледайте повече за нашите услуги и методи на работа в Studio 139. Очакваме Ви!

Портфолио

Вижте повече за нашето богато портфолио и методи на работа с нашите партньори тук.